Mezunlarımız

AD SOYAD MİLLİYET TEZ KONUSU
SELİME ÇINAR TÜRKİYE “Farabi’den Taşköprüzade’ye: İslam Medeniyetinde İlimler Tasnifinin Gelişimi”
BÜŞRA KÜÇÜKKAYIŞ TÜRKİYE “Sosyoloji Olarak İlahiyat: Mehmet Şeraffettin Yaltkaya”
ASUMAN EMIN TÜRKİYE Mısır Siyasetinde Vefd Partisi (1918 – 1952)
YASMINA CHERGUI A.B.D. Dil Politikaları ve Medeniyetsel Meydan Okumalar: Çağdaş Fas’ta Amazigh Hareketi
MICAH AARON HUGHES A.B.D. Edeb ve Medenilik Fetih veya Terbiye olarak Medeniyet
ESMA SAĞ ŞENCAL TÜRKİYE “Mana Oluşumunda İç ve Dış Bağlam İlişkisi: Abdül Kâhir El-Cürcani ile Saussur Karşılaştırması”
HÜMEYRA SEREN ZEYREK TÜRKİYE William Saroyan’ın Eserlerinde Etnik Kimlik ve Diaspora
ESRA SÖZALMAZ TÜRKİYE “İslam Medeniyetinin Yaşadığı Krizlere Malezya’dan Tepkiler”
ABDÜLBAKİ KESKİN TÜRKİYE Yumuşak Güç Unsuru Türk Dış Politikasında Medeniyet Söylemi(2002-2014)
FATMA KÜBRA TÜRKER TÜRKİYE Bir Kolonyalist Propaganda : Victorya Devri İngiliz Çocuk Edebiyatında Oryantalizm
ÖZGE ÖZÇELİK TÜRKİYE Medeniyeti Kurtarma Düşüncesinde Bilim Kurgu ve Teori: Herbert George Wells
ABDULLAH HARİS TOPRAK TÜRKİYE Modern Avrupa Fiziği’nin Osmanlı Devleti’ne Geçişi : Başhoca İshak Efendi ‘nin Mecmua-i Ulum-i Riyaziye’sinde Isı ve Elektrik Bahisleri
ESRA ABAOĞLU TÜRKİYE 19.yy Osmanlı Tarih Yazımında Kadın Görünürlükleri: Tarih-i Cevdet ve Tezakir Örneği
AFRA ABDEL HALIM TÜRKİYE “Çevrimiçi İslami Aktivizm: Gezi Sonrası İstanbul’unda Üniversiteli Kız Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı ”
HÜLYA HACIİSMAİLOĞLU TÜRKİYE “Belçika Flama Bölgesi, Siyasi Partilerin Çok Kültürlülük Programları”
DION PRIATMA DION PRIATMA ENDONEZYA Açe Bağlamında Tarihi Osmanlı-Malay Dünyası İlişkileri
ARMEND CRNOVRSANIN BOSNA-HERSEK Sekülerleşmenin Sonu mu? Peter Berger ve Bosna-Hersek Örneğinde Sekülerleşme Sonu Tartışması
FİRDEVS BULUT TÜRKİYE Bilimsel Bir Söylem Formu Olarak Temsil: Mandeville’ nin Arılar Masalı Üzerine Bir İnceleme
SEMİHA MUHTEREM BELVİRANLI TÜRKİYE Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesindeki Çokkülürlülük Yansımaları
AMINA SMITS BELÇİKA Türk Mitleri Yok Etmek: Kadınlar Saltanatı Örneği üzerinde Avrupa’da Osmanlı
SIMONE DARIO NARDELLA İTALYA Gazali ve Suhreverdi’ de Tasavvufi Tecrübenin önemi