Dâru’l-Elhân Sempozyumu

Dârulelhân, yani “Nağmeler Evi”, bir “son dönem Osmanlı mûsikî eğitim kurumu” olarak bundan tam 100 yıl önce, 1917 yılının Ocak ayında Dârulbedâî’den ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşturulmuş ve bu şekilde irâde-i seniyye ile ilân edilerek kurulmuştur. 1927 yılında dönüşerek kapanan ve bu on yıllık süre içinde çok önemli hocaların görev yaptığı mûsikî eğitim kurumu, yirminci yüzyılın değerli müzisyenlerinin yetişmesine de vesîle olmuştur.

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü tarafından, Dârulelhân’ın kuruluşunun yüzüncü yılı münâsebetiyle düzenlenen bu sempozyumda, günümüzün önemli araştırmacı ve müzikbilimcileri, Dârulelhan’ı daha yakından ve doğru tanımamızı sağlayacak tebliğler sunacaklardır.

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifâkı Enstitüsü tarafından düzenlenen “100. Yılında Dârulelhân Sempozyumu”, İBB Kültür A.Ş. tarafından desteklenerek ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür Müdürlüğü’nün mekân tahsisleri sâyesinde gerçekleştirilmektedir.

History at IHU – A Course and A Program

Short Bio of Halil Berktay:

HALİL BERKTAY (b. 1947), historian, Prof. Dr., Ibn Haldun University (since May 2017). Previously, a member of the Faculty of Arts and Social Sciences at Sabanci University (1998-2016); emeritus professor since 31st January 2016. Former History Program Coordinator, Turkish Studies Program Coordinator, Sabanci Summer School Coordinator, and Sabanci-Harvard Summer School Coordinator at the same university.

BA and MA in Economics, Yale University (USA), 1968. Ph.D. History, University of Birmingham, UK, 1991. Has also taught (as an assistant or junior lecturer) at the Political Sciences Faculty of Ankara University; (as a full-time academic) at Middle East Technical University and Boğaziçi University; and (as a visiting professor) at Michigan (Ann Arbor) as well as, on two separate occasions at Harvard (1997 and 2007-2008).

Research interests: historiography (general and Turkish); debates over pre-capitalist modes of production and theories of feudalism; attempts at conceptualising the Ottoman social formation; the formation of Turkish nationalism and national memory; revolutions and military takeovers; the Turkish revolutions in comparative perspective; the human costs of modernity and the nation-state; remembering and forgetting; history curricula and textbooks in the Balkans; history of Marxism and socialism.