MEDİT

Ders Programı

I. Dönem

Ders Kodu Sayı Ders Adı Kredi AKTS
MIE 503 1 Medeniyet Araştırmalarında Teori ve Metod 3 6
MIE 505 2 Karşılaştırmalı Düşünce Tarihi 3 6
Xxx 3 Seçmeli Ders 3 6
Xxx 4 Seçmeli Ders 3 6

II. Dönem

Ders Kodu Sayı Ders Adı Kredi AKTS
MIE 501 1 Dünya Medeniyetleri Tarihi 3 6
MIE 504 2 Küresel Sivil Toplum Ahlakı ve Siyaset 3 6
MIE 589 3 Bilimsel Araştırmalar ve Yazma Yöntemleri 0 6
Xxx 4 Seçmeli Ders 3 6
Xxx 5 Seçmeli Ders 3 6

III. Dönem

Ders Kodu Sayı Ders Adı Kredi AKTS
Xxx 1 Tez Araştırma 0 20

IV. Dönem

Ders Kodu Sayı Ders Adı Kredi AKTS
Xxx 1 Tez 0 30

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Sayı Ders Adı Kredi AKTS
MIE 521 1 İslam Medeniyeti Tarihi I 3 6
MIE 522 2 İslam Medeniyeti Tarihi II 3 6
MIE 524 3 Osmanlı Modernleşmesinde Din ve Bilim 3 6
MIE 526 4 Bilim Tarihi 3 6
MIE 528 5 Uluslararası İlişkiler Perspektifler ve Teoriler 3 6
MIE 529 6 İslam Düşüncesinin Gelişimi 3 6
MIE 530 7 Batı Medeniyeti Tarihinde Kavramlar 3 6
MIE 531 8 Osmanlı Tarihi 3 6
MIE 534 9 Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları 3 6
MIE 535 10 Modern Türkiye’ nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi 3 6
MIE 538 11 Bir Medeniyet Modeli Olarak Beyt’ül Makdis 3 6
MIE 543 12 Dünya Hukuk Gelenekleri 3 6
MIE 545 13 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce 3 6
MIE 547 14 Karşılaştırmalı Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi 3 6
MIE 555 15 Afrika Medeniyetleri 3 6
MIE 557 16 Siyasal Düşünceler Tarihi Okumaları 3 6
MIE 560 17 19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi 3 6
MIE 563 18 Siyaset Sosyolojisi 3 6
MIE 564 19 Modern Ortadoğu Tarihi 3 6
MIE 566 20 Müzik ve Medeniyet 3 6
MIE 567 21 Çok Kültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları 3 6
MIE 568 22 İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları 3 6
MIE 569 23 Dil Söylem  ve Toplum 3 6
MIE 572 24 Gelenek ve Modernite Arasında Din 3 6
MIE 573 25 Şarkiyatçılık 3 6
MIE 574 26 Din ve Siyaset 3 6
MIE 575 27 Küresel Çevre ve İklim Sorunları 3 6
MIE 576 28 İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum 3 6
MIE 577 29 Farklı Disiplinlerde İslam 3 6
MIE 578 30 Asya’ da İslam 3 6
MIE 580 31 Araştırma Yöntemleri 3 6
MIE 587 32 İspanyolca I 3 6
MIE 588 33 İspanyolca II 3 6
MIE 591 34 Edebiyat ve Medeniyet 3 6
MIE 594 35 İngilizce Kuran-ı Kerim 3 6
MIE 595 36 Kimlik Politikaları ve Kadın Tarihi 3 6
MIE 611 37 İleri Yöntem Semineri 3 6
MIE 612 38 Dünya Medeniyetleri 3 6
MIE 615 39 Bilim Felsefesi 3 6
MIE 617 40 Dünya Medeniyetlerinde Din ve Siyaset 3 6
MIE 620 41 Sosyal Bilimlerde Metinlerarasılık 3 6
MIE 622 42 İslam Medeniyetinde Bilim 3 6
MIE 625 43 Dil ve Toplum 3 6
MIE 628 44 Söylem Tahlili 3 6
MIE 630 45 Günümüz Düşünce Akımları 3 6
MIE 632 46 Değişik Kültürlerde Sinema 3 6
MIE 636 47 Medeniyetlerin Estetik Anlayışları 3 6
MIE 637 48 Değişik Medeniyetlerde Heterodoksi 3 6
MIE 640 49 Hukuk ve Siyaset Arasında Devlet 3 6
MIE 642 50 Güncel İbn Haldun Okumaları 3 6
MIE 645 51 Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri 3 6
MIE 647 52 Şarkiyatçılık 3 6
MIE 650 53 Sosyal Bilimciler İçin Metin Yorumlama 3 6

Kredisiz Zorunlu Dersler

Ders Kodu Sayı Ders Adı Kredi AKTS
MIE 581 1 Arapça I 0 0
MIE 582 2 Arapça II 0 0
MIE 583 3 Arapça Akademik Yazım I 0 0
MIE 584 4 Arapça Akademik Yazım II 0 0
MIE 585 5 İngilizce Akademik Yazım I 0 0
MIE 586 6 İngilizce Akademik Yazım II 0 0
MIE 593 7 Akademik Türkçe I 0 0
MIE 592 8 Akademik Türkçe II 0 0